tomter
TOMTEOVERSIKT OG SALG
Vi leverer byggeklare tomter med god infrastruktur frem til tomtegrense. Alle tomtene vil bestå av komprimert sprengstenfylling, noe som gir svært god byggegrunn og dermed lave kostnader knyttet til fundamentering og bæresystem. Tomtestørrelsene justeres etter ønske.

TOMTESALG - Trinn 2

Moss og Våler Næringspark er planlagt utbygd i to trinn.
Se tomteoversikt for trinn 2 her: