trinn2_kart

TOMTESALG - Trinn 2

 
Moss og Våler Næringspark er planlagt i to trinn. Trinn 2 omfatter et tomteområde på 175 mål.
Felt 2 ligger i kommuneplan og det er utarbeidet konsekvensanalyse.
Det er klarert i kommune og fylke for at trinn 2 skal kunne område reguleres nå. Dette arbeidet er startet opp.